ТАИ показват в кои региони и сектори ще се търсят най-много служители до края на 2019 г. |


|" data-essbisHoverContainer="">

Резултатите от най-новото Обзорно изследване на ManpowerGroup за заетостта показват, че 11% от 621 анкетирани работодатели в България очакват да увеличат нивата на заетост през следващите три месеца, 5% предвиждат намаление на числеността на служителите и 4% не са сигурни за плановете си за наемане, докато 80% не обмислят да променят настоящата си работна сила в периода октомври-декември.

След като сезонните колебания бъдат отстранени от данните, нетната прогноза за заетостта е 7%. Намеренията за наемане остават без промяна в сравнение с предишното тримесечие и намаляват с един процентен пункт на годишна база.

„Работодателите в България споделят предпазлив оптимизъм по отношение на пазара на труда през четвъртото тримесечие на 2019 г.

Скромните им намерения за наемане на служители отразяват забавения икономически растеж, както и многоочакваните резултати от предстоящите избори,” коментира Александър Хангимана, управляващ директор на ManpowerGroup Балкани. 

„От друга страна, 11% от работодателите в страната планират да увеличат работната си сила през следващите три месеца и тази положителна тенденция се отнася за всички пет региона и за почти всеки индустриален сектор.

Въпреки това търсенето и на висококвалифицирани, и на нискоквалифицирани служители надвишава предлагането и виждаме как борбата за специфични таланти се увеличава всеки ден в редица сектори” , допълни той.

Между октомври и декември се предвижда увеличение на персонала във всички пет региона.

За второ поредно тримесечие Варна очаква най-силния пазар на труда с нетна прогноза за заетостта от 12%.

Работодателите в Пловдив и София планират значително увеличение на работните места с прогноза от 8%, а прогнозата за Бургас е 5%.

За разлика от предишното тримесечие търсещите работа в Русе могат да очакват благоприятен климат на наемане, предвид че прогнозата на работодателите регистрира най-голямото увеличение на тримесечна база и стига 4%.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q4 18 Q3 19 Q4 19
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ 8% 7% 7%
БУРГАС 9% 5% 5%
ПЛОВДИВ 6% 6% 8%
РУСЕ 11% 0% 4%
СОФИЯ 7% 8% 8%
ВАРНА 16% 12% 12%

Последните данни също разкриват, че работодателите в осем от десетте индустриални сектора предвиждат да увеличат заетостта до края на годината.

За второ поредно тримесечие сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ очаква най-силното темпо на наемане на служители с прогноза от 14%.

Както сектор „Производство“, така и сектор „Транспорт, складове и комуникации“ отчитат прогноза от 10%.

В същото време прогнозата в три сектора – „Електричество, газ и вода“, „Публичен и социален сектор“ и „Търговия на едро и дребно“, е 8%, докато секторите „Минно дело“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ очакват застинал пазар на труда.

В сравнение с предишното тримесечие очакванията за заетостта значително се увеличават в секторите „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ и „Строителство“ със съответно 7 и 6 процентни пункта.

Сектор „Производство“ отчита ръст от три процентни пункта на тримесечна база, докато плановете за наемане в сектор „Търговия на едро и дребно“ се подобряват с 4 процентни пункта.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. перспективите за наемане се увеличават в шест от десетте индустриални сектора.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q4_18 Q3_19 Q4_19
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ 8% 7% 7%
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ 10% 4%% 11%
СТРОИТЕЛСТВО 3% 7% 13%
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА 6% 11% 8%
ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ 11% 16% 14%
ПРОИЗВОДСТВО 20% 7% 10%
МИННО ДЕЛО 6% -2% 0%
ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР 3% 6% 8%
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ 5% 0% 0%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ 8% 10% 10%
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО 13% 4% 8%

В периода октомври-декември се очаква нивата на заетостта да се увеличат във всички четири според размера си организации.

За второ поредно тримесечие работодателите от големите предприятия (250 служители) отчитат най-активния пазар на труда с прогноза от 20%.

Намеренията за наемане на работодателите от малките предприятия (10-49 служители) се подобряват с един процентен пункт в сравнение с предишното тримесечие и прогноза от 7%, а работодателите от средно големите предприятия (50-249 служители) отчитат прогноза от 6%.

На тримесечна база работодателите от микропредприятията (по-малко от 10 служители) отчитат най-значителното подобрение от пет процентни пункта и прогноза от 6%.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"